Ôn thi GPLX – Tỉ lệ thi đỗ đến 100%

ôn thi bằng lái xe a2

Đề 1           Đề 2           Đề 3            Đề 4           Đề 5            Đề 6             Đề 7                 Đề 8               Đề 9               Đề 10                Đề 11               Đề 12               Đề 13               Đề 14                 Đề 15                 Đề 16                   Đề 17                   Đề 18                 Câu hỏi liệt A2

  • Khi thi thật 23/25 là đỗ( lưu ý không được sai câu điểm liệt )
  • Luyện đủ 25/25. Không được bỏ sót câu nào hết bạn nhé!
  • Làm đi làm lại 1 đề, làm hết thì kết thúc, ấn xem đáp án để biết câu sai hay câu đúng.

0969.074.999