Ôn thi GPLX – Tỉ lệ thi đỗ đến 100%

Ôn thi bằng lái xe hạng C

Đề 1             Đề 2            Đề 3              Đề 4                Đề 5               Đề 6                 Đề 7          Đề 8              Đề 9                 Đề 10                 Đề 11                Đề 12                     Đề 13          Đề 14                   Đề 15                      Câu hỏi liệt ô tô

  • Khi thi thật 36/40 là đỗ( lưu ý không được sai câu điểm liệt )
  • Luyện đủ 40/40. Không được bỏ sót câu nào hết bạn nhé!
  • Làm đi làm lại 1 đề, làm hết thì kết thúc, ấn xem đáp án để biết câu sai hay câu đúng.

0969.074.999