Ôn thi GPLX – Tỉ lệ thi đỗ đến 100%

thi thử a1

Đề 1             Đề 2              Đề 3            Đề 4            Đề 5          Đề 6          Đề 7           Đề 8    Câu hỏi Liệt A1

  • Khi thi thật 21/25 là đỗ( lưu ý không được sai câu điểm liệt )
  • Luyện đủ 25/25. Không được bỏ sót câu nào hết bạn nhé!
  • Làm đi làm lại 1 đề, làm hết thì kết thúc, ấn xem đáp án để biết câu sai hay câu đúng.

0969.074.999