Ôn thi GPLX – Tỉ lệ thi đỗ đến 100%

Thi thử bằng lái xe B1

Đề 1             Đề 2            Đề 3              Đề 4                Đề 5               Đề 6                 Đề 7     Đề 8              Đề 9                 Đề 10                 Đề 11                Đề 12                     Đề 13              Đề 14                   Đề 15                   Đề 16                   Đề 17                   Đề 18                 Đề 19                 Đề 20               Câu hỏi liệt ô tô

  • Khi thi thật 27/30 là đỗ( lưu ý không được sai câu điểm liệt )
  • Luyện đủ 30/30. Không được bỏ sót câu nào hết bạn nhé!
  • Làm đi làm lại 1 đề, làm hết thì kết thúc, ấn xem đáp án để biết câu sai hay câu đúng.

0969.074.999